Què són les emocions?Emocions-bakground

Les emocions són impulsos que ens duen a actuar. L’arrel etimològica de la paraula ‘emoció’ prové del llatí movere que significa moure’s, més el prefix ‘e’ que significa ‘cap a’, suggerint que a tota emoció hi ha implícita una tendència a l’acció.

L’emoció és un avís intel·ligent, ja que ajuda a comprendre i avaluar l’episodi que vivim d’una manera ràpida i efectiva. Ningú pot guardar les seves emocions a un calaix quan es relaciona amb els altres o amb sí mateix